เลขาธิการสมาคมฯ มอบตราฟีฟ่า แก่ผู้ตัดสิน FIFA ประจำปี 2021

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบตราฟีฟ่า แก่ผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2021 ภายในพิธีมอบนำโดย คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ มอบตราฟีฟ่าให้แก่คณะผู้ตัดสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2021

สำหรับรายชื่อผู้ตัดสิน ระดับฟีฟ่า ประจำปี 2021 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ตัดสิน FIFA (ชาย)

1. นายศิวกร ภูอุดม ระดับ FIFA ELITE

2. นายมงคลชัย เพชรศรี ระดับ FIFA ELITE

3. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน ระดับ FIFA 

4. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ระดับ FIFA 

5. นายต่อพงษ์ สมสิงห์ ระดับ FIFA 

6.นายวรินทร สัสดี ระดับ FIFA 

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน FIFA (ชาย)

1. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์ ระดับ FIFA ELITE

2. นายภัทรพงษ์ กิจสถิตย์ ระดับ FIFA ELITE

3. นายธเนศ ชูชื่น ระดับ FIFA ELITE

4. นายอภิชิต โนพวน ระดับ FIFA ELITE

5. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข ระดับ FIFA 

6. นายคมสันต์ คำแผ่น ระดับ FIFA 

7. นายราเชนทร์ ศรีชัย ระดับ FIFA 

8. นายโชติระวีย์ ทองดวง ระดับ FIFA 

รายชื่อผู้ตัดสิน FIFA (หญิง)

1. นางสาวพรรษา ชัยสนิท ระดับ FIFA ELITE

2. นางสาวสุไพรี เทศถมยา ระดับ FIFA 

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน FIFA (หญิง)

1. นางสาวสุภาวรรณ หินทอง ระดับ FIFA ELITE

2. นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด ระดับ FIFA ELITE

3. นางสาวสุวิดา วงษ์ไกรษร ระดับ FIFA 

รายชื่อผู้ตัดสินฟุตซอล FIFA (ชาย)

1. นายพรณรงค์ ไกรรอด ระดับ FIFA ELITE

2. นายชลกาญจน์ เหลือสะอาด ระดับ FIFA 

รายชื่อผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด FIFA

1.นายสุวัตน์ วงศ์สุวรรณ ระดับ FIFA

Leave a Reply

Your email address will not be published.