การเมืองเกี่ยวทุกเรื่อง : “มอสโก 1980” เมื่อโซเวียตเป็นเจ้าภาพแต่โดน 65 ชาติพร้อมใจหักหน้า โปรสล็อต

โอลิมปิก 1980 ที่กรุงมอสโก คือการแข่งขันที่ สหภาพโซเวียต หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเวทีแสดงแสนยานุภาพของพวกเขาในฐานะผู้นำแห่งโลกคอมมิวนิสต์

Continue Reading →